ŠTO OBUHVAĆA DJELATNOST INŽENJERA GEODEZIJE?

Djelatnost i definicija

ŠTO OBUHVAĆA DJELATNOST INŽENJERA GEODEZIJE?

  • određivanje veličine i oblika Zemlje, te prikupljanje i obradu podataka koji su neophodni za određivanje Zemljinog polja sile teže kao i položaja, veličine, oblika i površine bilo kojeg njenog dijela;
  • utvrđivanje položaja Zemlje u svemiru, utvrđivanje njene građe, nadzor nad njenim prostornim promjenama i promjenama građevinskih objekata;
  • određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica kod nadležnih uprava;
  • istraživanja prirodnog i društvenog okoliša, otkrivanje datosti kopna i mora, uporaba dobivenih podataka u općinskim, gradskim, županijskim i državnim društvenim i prostornim planovima razvitka;
  • planiranje, razvijanje i novo oblikovanje vlasničkih odnosa među česticama zemljišta i građevinama;
  • utvrđivanje vrijednosti pojedinih zemljišnih čestica i građevina, te upravljanje vlasničkim odnosima nad njima;
  • planiranje, izmjera, organizacija i nadzor građevinskih radova;
    projektiranje, uspostavljanje i upravljanje geografskim, kartografskim i zemljišnim informacijskim sustavima, te trajno prikupljanje, čuvanje, obrađivanje i analiziranje podataka u tim sustavima;
  • prikazivanje informacija o prostoru u obliku kartografskih prikaza.

DJELATNOST
LICENCE
Znanje, rad, iskustvo koje stoje iza nas, garancija su i Vašeg zadovoljstva našim uslugama…
Državni ispit
Svjedodžba o položenom stručnom državnom ispitu
HKAIG
Rješenje o upisu u HKAIG
Ovlašteni inženjer geodezije
Rješenje o osnivanju Ureda ovlaštenog inženjera geodezije
Državna geodetska uprava
Rješenje Državne geodetske uprave o davanju suglasnosti za obavljenje geodetske djelatnost