GEODETSKE USLUGE

Slaven Lambaša dipl.ing.geod.

GEODETSKI PROJEKT

Nakon začetka ideje gradnje Vaše građevine, potrebno je krenuti od geodetske izmjere koja je prvi korak u nizu. Nakon izmjere...

VIŠE

GEODETSKI SNIMAK

Geodetske snimke sa ili bez visinske konfiguracije...

VIŠE

IDENTIFIKACIJA NEKRETNINA

Katastarski broj- katastarska čestica...

VIŠE

ISKOLČENJE

Elaborat iskolčenja – po dostavljanju projektne dokumentacije u digitalnom ili u analognom obliku...

VIŠE

LEGALIZACIJA OBJEKATA

Što je potrebno kako bih podnio zahtjev za legalizaciju moje zgrade...

VIŠE

OBNOVA MEĐA

Obnavljamo i na teren prenosimo uništene međe Vaših nekretnina...

VIŠE

OSTALE GEODETSKE USLUGE

Ostale različite geodetske usluge...

VIŠE

PARCELACIJA ZEMLJIŠTA

Parcelacijski elaborat – podjela zemljišta na dva ili više djelova, tj. novih katastarskih čestica, ovisno o zahtjevima naručitelja ili urbanističkim...

VIŠE

SNIMANJE IZ ZRAKA

Dron za precizna geodetska snimanja iz zraka...

VIŠE

UPLANA-URCTAVANJE OBJEKTA

Elaborat ucrtavanja zgrade – evidentiranje postojećeg objekta u katastar nekretnina i u zemljišne knjige...

VIŠE

geodetske usluge,GEODETSKI PROJEKT,
PARCELACIJA ZEMLJIŠTA, LEGALIZACIJA OBJEKATA,UPLANA/URCTAVANJE OBJEKTA,ISKOLČENJE, GEODETSKI SNIMAK, SNIMANJE IZ ZRAKA, IDENTIFIKACIJA NEKRETNINA, OBNOVA MEĐA, OSTALE GEODETSKE USLUGE