GEODEZIJA

Ured ovlaštenog inženjera geodezije Vl. Slaven Lambaša dipl.ing.geod.
LICENCE
Znanje, rad, iskustvo koje stoje iza nas, garancija su i Vašeg zadovoljstva našim uslugama, Državni ispit, Svjedodžba o položenom stručnom državnom ispitu,  Rješenje o upisu u HKAIG, Rješenje o osnivanju Ureda ovlaštenog inženjera geodezije, Rješenje Državne geodetske uprave o davanju suglasnosti za obavljenje geodetske djelatnosti
Što je geodezija?

5
Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Više…
Što djelatnost obuhvaća?
3
Određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica kod… Više 
LICENCE
Znanje, rad, iskustvo koje stoje iza nas, garancija su i Vašeg zadovoljstva našim uslugama…
Državni ispit
Svjedodžba o položenom stručnom državnom ispitu
HKAIG
Rješenje o upisu u HKAIG
Ovlašteni inženjer geodezije
Rješenje o osnivanju Ureda ovlaštenog inženjera geodezije
Državna geodetska uprava
Rješenje Državne geodetske uprave o davanju suglasnosti za obavljenje geodetske djelatnost

Što je geodezija?Geodezija je znanost koja se bavi izmjerom i kartiranjem zemljine površine i promatranjem njenog gravitacijskog polja i geodinamičkih pojava. Što djelatnost obuhvaća?Određivanje položaja državnih i drugih administrativnih granica, te granica javnih i privatnih čestica zemljišta, uključujući uknjižbu tih čestica.