Reference

Reference

Na temeju zaprimljenih narudžbi privatnih subjekata vrši se svakodnevna izrada geodetskih projekata, geodetskih elaborata za ucrtavanje zgrada u katastar i zemljišnik, geodetskih elaborata za diobu zemljišta, geodetskih snimaka izvedenog stanja za potrebe legalizacije i geodetskih elaborata iskolčenja građevine.

Općine i gradovi

 • GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za općinu Tribunj za 2009. god
 • GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Vodice za 2008. god.
 • TROGODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Šibenik za 2008-2010. god.
 • GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Drniš za 2007. god.
 • Općina Lišane ostrovičke – geodetske podloge za projektiranje izmještanja prometnica

Ustanove i javni objekti

 • ZIP-LINE konstrukcija preko kanjona rijeke Čikole
 • Veleučilište šibenik – rekonstrukcija i nadogradnja obrazovne ustanove
 • Gat Vrulje – Šibenik
 • Tržnica u Vodicama
 • PPT – putnički terminal na pristaništu kruzera, Lučka uprava Šibenik
 • Sveučilišni kampus “PALACIN”, Šibenik
 • Podzemna garaža u Šibeniku
 • Nacionalni park Krka, trasa protupožarnog puta na predjelu Laškovica (Tepići) – Carigradska draga

Tvrtke

 • Mjesto za Vas d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • Građevinski projekt d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • ARX d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • Adria građevinski projekti d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • VELA KLUDA d.o.o. – gospodarska građevina na otoku Kluda
 • Termes podi d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Podi” u Šibeniku
 • Sajla com d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Stankovci”
 • Kless d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Podi” u Šibeniku
 • Biseri Jadrana d.o.o. – stambenia građevina u Primoštenu
 • Armand d.o.o – stambenia građevina u Zečevu Rogozničkom
 • Samo polako d.o.o – stambenia građevina u Zečevu Rogozničkom
 • Neptun d.o.o. – iskolčenje i pračenje postavljanja sidrenih blokova u marinama
 • VInoline d.o.o. – nasadi vinograda u Jadrtovcu
 • Zelena kuća d.o.o. – stambena građevina u Rogoznici
 • Sika d.o.o. – vile Primošten
 • Riva sunca d.o.o. – ex “Revija” u Šibeniku
 • Akvakom d.o.o. – turističko naselje u BIlicama
 • Zeleni dvorac d.o.o. – stambena građevina u Brodarici
 • Novi kvadrat d.o.o. – stambena građevina u Rogoznici
 • Lavčević inženjering d.o.o. – Podzemna garaža u Šibeniku

Na temeju zaprimljenih narudžbi privatnih subjekata vrši se svakodnevna izrada geodetskih projekata, geodetskih elaborata za ucrtavanje zgrada u katastar i zemljišnik, geodetskih elaborata za diobu zemljišta, geodetskih snimaka izvedenog stanja za potrebe legalizacije i geodetskih elaborata iskolčenja građevine.

 • GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za općinu Tribunj za 2009. god
 • GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Vodice za 2008. god.
 • TROGODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Šibenik za 2008-2010. god.
 • GODIŠNJI UGOVOR – Geodetske usluge za grad Drniš za 2007. god.
 • Općina Lišane ostrovičke – geodetske podloge za projektiranje izmještanja prometnica
 • PPT – putnički terminal na pristaništu kruzera, Lučka uprava Šibenik
 • VELA KLUDA d.o.o. – gospodarska građevina na otoku Kluda
 • Sveučilišni kampus “PALACIN”, Šibenik
 • ZIP-LINE konstrukcija preko kanjona rijeke Čikole
 • Veleučilište šibenik – rekonstrukcija i nadogradnja obrazovne ustanove
 • Gat Vrulje – Šibenik
 • Tržnica u Vodicama
 • Mjesto za Vas d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • Građevinski projekt d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • ARX d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • Adria građevinski projekti d.o.o. – stalna poslovna suradnja
 • Termes podi d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Podi” u Šibeniku
 • Sajla com d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Stankovci”
 • Kless d.o.o. – proizvodna hala u gospodarskoj zoni “Podi” u Šibeniku
 • Biseri Jadrana d.o.o. – stambenia građevina u Primoštenu
 • Armand d.o.o – stambenia građevina u Zečevu Rogozničkom
 • Samo polako d.o.o – stambenia građevina u Zečevu Rogozničkom
 • Neptun d.o.o. – iskolčenje i pračenje postavljanja sidrenih blokova u marinama
 • VInoline d.o.o. – nasadi vinograda u Jadrtovcu
 • Zelena kuća d.o.o. – stambena građevina u Rogoznici
 • Sika d.o.o. – vile Primošten
 • Riva sunca d.o.o. – ex “Revija” u Šibeniku
 • Akvakom d.o.o. – turističko naselje u BIlicama
 • Zeleni dvorac d.o.o. – stambena građevina u Brodarici
 • Novi kvadrat d.o.o. – stambena građevina u Rogoznici

Share